Top

Маркетинг

ЗА НАС

iLike.mk е еден од најпопуларните забавни сајтови во македонскиот онлајн етер. Сајтот започна со работа на 01.09.2010 година и за експресно брзо време се вброи во редот на најпосетуваните сајтови во Република Македонија.

Содржините што го привлекуваат вниманието на јавноста се постојано актуелни, единствени според содржина и форма какви што македонскиот интернет корисник досега речиси и да не сретнал на домашниот онлајн медиум. Уникатниот концепт во согласност со внимателно избраните теми од областа на уметноста, технологијата, архитектурата, дизајнот, спортот, науката и модата предизвика очекуван број на поситители, пред сѐ млади и урбани луѓе.

Мисијата на iLike.mk е да предизвикува поголема возбуда и да ја „храни“ својата публика со свежи, оригинални содржини и нови урбани и културни трендови. Впрочем, со актуелноста и занимливоста на содржините, како и со ажурноста на опслужување на публиката на iLike.mk најдобро би запознале самите со едноставно прелистување на веб-сајтот.

СТАТИСТИКИ

Според Google Analytics, во временски интервал од 1-ви февруари до 29-ти февруари 2016 година, iLike.mk остварил вкупно 837.747 посети (или просечно дневно 28.887). Во истиот тој период, вкупно пролистани се 3.965.376 содржини, додека пак просечното време на задржување на сајтот изнесува 4 минути и 11 секунди.

За да го видите оргиналниот репорт кликнете тука.

Моменталниот број на фејсбук фанови е поголем од 77.500.

Демографска структура според фејсбук

Демографска структура според фејсбук

ЦЕНИ И ПОЗИЦИИ НА БАНЕРИ

JUMBO (ТОП БАНЕР)

JUMBO (ТОП БАНЕР)

 • Име: JUMBO
 • Димензии: 950X90 пиксели
 • Прикажување: На почетна страна и во пост
 • Цена за 1.000 прикажувања: 230 денари**
 • Доплата: Аудио 20%, Видео 30%, Expandable 50%
MEDIUM RECTANGLE (ТОП ДЕСЕН БАНЕР)

MEDIUM RECTANGLE (ТОП ДЕСЕН БАНЕР)

 • Име: MEDIUM RECTANGLE
 • Димензии: 300X250 пиксели
 • Прикажување: На почетна страна и во пост
 • Цена за 1.000 прикажувања: 180 денари**
 • Доплата: Аудио 20%, Видео 30%, Expandable 50%
HALF-PAGE (ТОП ДЕСЕН ГОЛЕМ БАНЕР)

HALF-PAGE (ТОП ДЕСЕН ГОЛЕМ БАНЕР)

 • Име: HALF-PAGE
 • Димензии: 300X600 пиксели
 • Прикажување: На почетна страна и во пост
 • Цена за 1.000 прикажувања: 270 денари**
 • Доплата: Аудио 20%, Видео 30%, Expandable 50%
IN POST (БАНЕР ВО ПОСТ)

IN POST (БАНЕР ВО ПОСТ)

 • Име: IN POST
 • Димензии: 468X60 пиксели
 • Прикажување: Само во пост
 • Цена за 1.000 прикажувања: 120 денари**
 • Доплата: Аудио 20%, Видео 30%, Expandable 50%
FLOATING (ЛЕБДЕЧКИ БАНЕР)

FLOATING (ЛЕБДЕЧКИ БАНЕР)

 • Име: FLOATING
 • Димензија „A“: 250X250 пиксели
 • Цена за 1.000 прикажувања за димензија „A“: 600 денари**
 • Димензија „B“: 400X400 пиксели
 • Цена за 1.000 прикажувања за димензија „B“: 750 денари**
 • Димензија „C“: 500X500 пиксели
 • Цена за 1.000 прикажувања за димензија „C“: 900 денари**
 • Доплата за 3-те горенаведени формати: Аудио 20%, Видео 30%, Expandable 50%
TAKEOVER (ИНТРО БАНЕР)

TAKEOVER (ИНТРО БАНЕР)

 • Име: TAKEOVER
 • Цена за 1.000 прикажувања: 1.800 денари**
 • Доплата: Аудио 20%, Видео 30%
BRANDING (БРЕНДИРАЊЕ НА ПОЗАДИНА)

BRANDING (БРЕНДИРАЊЕ НА ПОЗАДИНА)

 • Име: BRANDING
 • Цена за неделен закуп: 30.000 денари*

Цената за објава на промотивен текст и негово еднократно споделување на официјалниот фејсбук фанпејџ изнесува 3.000 денари* за 24 часа. Истиот е видлив во секцијата „Прес“ која е позиционирана на футерот на сајтот. За секои нови 24 часа се доплатува износ од 1.500 денари*. По истекот на закупениот период, промотивниот текст се архивира во соодветна категорија и останува достапен со активен линк на сајтот.

СПЕЦИЈАЛНИ ФОРМАТИ

Сајтот во соработка со маркетинг агенцијата „Httpool“ овозможува два специјални, иновативни и мошне ефективни начини на рекламирање: Engagement и In Article.
Сите информации за ваквите видови закупи можете да ги добиете на следниов контакт.

ФИКСНИ ЗАКУПИ

Освен закуп на рекламен простор со импресии, на сајтот постои можност за фиксни закупи. За ценовник, Ве молиме контактирајте нè на boshevski@gmail.com.

ПОПУСТИ

За агенциски попуст, како и за други бенефиции при закуп на рекламен простор на подолг период, Ве молиме контактирајте нè на boshevski@gmail.com.

НАПОМЕНИ

*Данок не е вкалкулиран во цената. Истата не вклучува изработка на банер. Закупот на ваков вид на банер е возможен само доколку позицијата е целосно слободна за посакуваниот временски период.

**Данок не е вкалкулиран во цената. Истата не вклучува изработка на банер. Дневниот закуп не смее да биде помал од 3.000 импресии. Мерењата на закупените импресии се реализираат преку OpenX AD Server (ads.ilike.mk).

Важно:

- Банерите треба да се испорачаат минимум 72 часа пред отпочнување на кампањата.

- На иста позиција можат да се постават до 5 банери кои ќе ротираат со посакувана фрекфенција.

- Цените за политички кампањи се двојно повисоки од редовните, без можност за попуст.

ДОСЕГАШНИ КЛИЕНТИ

КОНТАКТ

Горан Бошевски / 078 34 44 55 / boshevski@gmail.com